Wat doet een kunsttherapeut?

Eerst luistert de therapeut naar de vraag van de cliënt. Elke cliënt vereist een ander behandelingsplan. Dit plan wordt opgesteld na de eerste sessie met een doel. De eerste sessie is een kennismakingsmoment waarin de algemene toestand bekeken wordt: zowel fysiek, psychisch als geestelijk. De therapeut kiest kunstzinnige oefeningen die zijn afgestemd op de vraag en/of de klacht van de cliënt. In de therapie staat niet het kunstzinnige eindresultaat voorop, maar de genezende werking van de creativiteit op het lichaam en de psyche. Aan de basis van het behandelingsplan ligt de filosofie dat lichaam en ziel onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Kunstzinnig therapeuten werken interdisciplinair samen met artsen, heileuritmisten, psychiaters en fysiotherapeuten.
Zij zijn werkzaam in algemene ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, verzorg - en verpleeghuizen, palliatieve en terminale zorg-, opvang- en begeleidingscentra, verslavings-instituten, zorginstituten voor mensen met een verstandelijke handicap, resocialisering in instellingen en bedrijven, scholen voor bijzonder onderwijs.