De Kleine Johannes vzw

De kunstzinnige therapie is ontstaan vanuit het antroposofisch gedachtengoed van Rudolf Steiner.
Bij kunstzinnige therapie wordt psychologische kennis gecombineerd met een kunstzinnige activiteit. Door deze kunstzinnige activiteit wordt de gezonde kern (het Ik)  aangesproken zodat de verhouding geest – ziel – lichaam  terug kan ontwikkelen naar een harmonische toestand. De ziel kan dan verder zijn ontwikkelingspad gaan. Tijdens de therapie leggen we de nadruk op het proces dat achter het kunstzinnig werken zit, niet op het eindresultaat. Als leerling wordt je waarnemer van de werking van je eigen wezen. Kunstzinnige therapie verdiept ons gevoelsleven en bevordert het evenwicht tussen denken, voelen en handelen. Vanuit het kunstzinnige wordt een genezingsproces ingezet die zich dan ook in het “zijn” kan manifesteren. Men komt terug tot een harmonisch denken, voelen, handelen gekoppeld aan de evolutie van je eigen ziel en Ik. 

 “Kunst beantwoordt aan de meest diepe, onderbewuste behoeften van de menselijke ziel.”
R. Steiner

 
Welke vormen van kunstzinnige therapie zijn er?

  • Boetseren: platonische lichamen, metamorfosen, Relïefboetseren, de menselijke gestalte,..

  • Beeldhouwen 

  • Schilderen: kleurschilderen (Goethe), seizoenschilderen, biografisch schilderen, plantenprocessen, sluieren, vormschilderen,….

  • Tekenen: waarnemingstekenen, geometrie, vormtekenen, Licht/duister: houtskool, dynamisch tekenen…..

Opleiding
Je kan terecht bij De Kleine Johannes vzw voor een opleiding als kunstzinnig therapeut (4 jaar) en een kunstzinnige opleiding voor pedagogen en opvoeders (2 jaar).
Zie rubriek: opleidingen.

 

Wij zijn reeds meer dan 30 jaar werkzaam als opleidingscentrum en erkend door E.A (Europese Academie voor Antroposofische kunsttherapie) te Dornach (Zwitserland) .