Docenten

Voor onze opleidingen hebben we een sterk team van docenten bereid gevonden om deze opleiding te ondersteunen.
Allen hebben ze een rijke praktijkervaring en hebben zich in de antroposofie gespecialiseerd. Ons team bestaat uit een antroposofische arts, een pedagoog van de Rudolf Steinerschool voor het pedagogische gedeelte, een biografisch counseler, een euritmiste, een musicus/muziektherapeut, verschillende kunsttherapeuten.

INGE VANASSCHE
Kunstzinnig therapeute/ coördinatie DKJ
Al sinds haar kindertijd zijn kleur, vorm, sfeer en spiritualiteit een maatstaf geweest om de wereld tegemoet te treden. Doorheen haar leven is dit ook vermaterialiseerd. Na vele opleidingen zoals gezondheidsconsulent (3jr), chakrapsychologie (3jr) en verschillende specialisaties (het kind, relaties en management) bij de Ignoramus academie in Hasselt, volgde Inge de opleiding tot kunstzinnig therapeut aan ‘De Kleine Johannes’ (4jr). Na de opleiding en de stages, vestigde ze zich als kunstzinnig therapeut en ging aan het werk. In 2012 nam ze de school “De Kleine Johannes VZW” over van Gerd Spaanbroek. Sindsdien coördineert ze de school.
Ze heeft haar eigen atelier in Herent (Leuven), werkt als kunstzinnig therapeut in een Steinerschool, en is docent bij 'De Kleine Johannes'. Het is en blijft voor haar een boeiend en mooi gegeven om kunstzinnige therapie verder uit te werken, te verdiepen en gronding te geven. Dit werk te mogen doen, is voor Inge een groot geschenk!

MELANIE LAUWAERT
kunstzinnig therapeute i.o.
Ze heeft o.a. ervaring opgedaan als leerkracht op verschillende Steinerscholen in Vlaanderen. Daarin kwam ze in contact met ontwikkelingsvragen van kinderen en jongeren die haar stimuleren om actief op zoek te gaan naar gepaste begeleiding en ondersteuning.
Haar aandacht gaat echter ook uit naar volwassenen met hun levensvragen en levensopdracht.
Melanie studeerde beeldhouwkunst en autonome vormgeving aan het Kask in Gent. Reeds in haar loopbaan aan de academie was ze intensief op zoek naar manieren om het kunstzinnige aan het sociale te koppelen. Ze heeft een jaar in Zweden gewoond voor een internationale opleiding sociaal ondernemerschap en was daarna actief in verschillende sociale projecten. Tenslotte kwam ze bij de Kleine Johannes terecht voor de opleiding kunstzinnige therapie, waar ze de juiste vorm vond om het sociale en het kunstzinnige met elkaar te verbinden.
Haar interesse in en verbondenheid met het antroposofische mens- en wereldbeeld, worden in deze vorm van therapie en opleiding gevoed en ingezet.
Melanie heeft ervaring met het begeleiden van groepsprocessen en heeft een grote interesse en passie voor de zelfopvoeding van de mens en hoe die te ondersteunen.
Naast haar werk bij de Kleine Johannes geeft ze ook kunstzinnige therapie aan kinderen en volwassen en werkt ze als medewerker pedagogische ondersteuning voor de scholengemeenschap van de Vlaamse Steinerscholen.

GERD SPAANBROEK
Kunstzinnig therapeute
Na een opleiding fotografie en muziekacademie, begon Gerd haar studies aan het muziekconservatorium in Antwerpen. Daar ontstond de interesse voor muziektherapie. Hiervoor werden de studies aangevat in 'Christophorus', een Camphill gemeenschap in Nederland. Naast muziektherapie werd ook een opleiding heilpedagogie gevolgd. Verdere verdieping vond plaats in Berlijn aan de Musiktherapeutische Arbeitsstätte. Verschillende jaren gaf ze handwerk in de Parcivalschool in Antwerpen, een Steinerschool voor bijzonder onderwijs. In dit kader werd deelgenomen aan pedagogische en therapeutische congressen in Dornach – Stuttgart en Freiburg. Van 1977 tot 1980 volgde ze de opleiding voor kunsttherapie aan de academie 'De Wervel' te Driebergen. Hierna volgde ze nog verschillende verdiepingscursussen en voordrachten van Dr. Hauschka, tekenen bij Danielle Moreau, portrettekenen, enz…
Verder studeerde ze 4 jaar comparatieve filosofie aan de U.I.A. Sinds 1980 organiseert ze cursussen en trainingen voor diverse doelgroepen, in binnen- en buitenland, als therapeut, docent en coach voor studenten, leraren en ouders (Steiner scholen Vrije scholen –  diverse scholen, hoge scholen en instellingen…). In 1981 stichtte ze de kunstschool en centrum voor kunsttherapie 'De kleine Johannes', waarin ze nu reeds 33 jaar werkzaam is. In 2000 formeerde ze de opleiding 'kunsttherapie' die in 2004 erkenning krijgt van de 'Europese Akademie voor Antroposofische kunsttherapieën'.

JEAN MARIE DOSOGNE
Musicus - muziektherapeut
Jeanmarie Dosogne studeerde aan het muziekconservatorium in Antwerpen. Hij was geruime tijd werkzaam in de Parcivalschool. Hiernaast specialiseerde Jeanmarie zich in de antroposofische muziektherapie in Nederland en Duitsland. Hij startte een praktijk in het toenmalige antroposofische therapeuticum in Antwerpen en Delft. Later breidde hij zijn werkgebied verder uit als docent muziek, kunstgeschiedenis en koorzang aan verschillende Steinerscholen in Nederland en België.
Hij was medeoprichter van de opleiding muziektherapie aan de 'Wervel' in Driebergen. In 1981 was hij medeoprichter van 'De kleine Johannes' in Antwerpen. Momenteel is hij werkzaam als dirigent bij verschillende koren, muziektherapeut aan het Rudolf Steiner verpleeghuis te Den Haag en als componist bij de mysteriedrama’s. Hij is actief betrokken bij diverse cursusonderdelen van de opleiding kunsttherapie aan ‘De Kleine Johannes’.

LODE CLAESSEN
Steinerpedagoog en vormingswerker
Na een opleiding tot sociaal-cultureel werker werkte hij met arbeidende jongeren en daarna als personeelsvormer. In een opleiding in groeps- en organisatiebegeleding aan de universiteit te Hasselt-Diepenbeek, kon hij zich verdiepen in de werken van Bernard Lievegoed, Cees Zwart en andere organisatie-ontwikkelaars die vanuit de antroposofie geïnspireerd bezig waren.  Daarna werkte hij aan de Sociale Hogeschool te Geel, als leraar vormingswerk. Intussen volgde hij een applicatiecursus in de Rudolf Steinerpedagogie in Eindhoven. Zo werd hij gevraagd om in de Zonnewijzer, de Leuvense Rudolf Steinerschool, als klasleerkracht aan  te treden. 
Ongeveer dertig jaar werkte hij zo als klasseleraar en mentor in de Steinerpedagogie. Terloops behaalde hij nog het diploma van onderwijzer voor de klassen 1 tot 8 in de Hogeschool Helicon te Zeist. Na een kortdurende coördinatieopdracht in De Zonnewijzer ging hij met pensioen om gezondheidsredenen, maar bleef mentor en verdiepte zich sindsdien verder in pedagogische thema’s zoals: het mensbeeld van de Steinerpedagogie, de etherwereld en hoe deze waarnemen en hanteren in kleuter- en lagere school, de temperamenten en de 12 zintuigen. Over deze thema’s verzorgt hij voordrachten, lezingen of workshops in Steinerscholen en therapie opleidingen.
 
HERMELINDE LAGA
Kunstzinnig therapeute
Na haar middelbare schooltijd op de Steinerschool in Antwerpen trok Hermelinde in 1991 naar Duitsland, waar ze een oriënteringsjaar volgde aan het Freie Jugendseminar te Stuttgart.
Er volgde een opleiding tot kleuterleidster en opvoedster aan het Rudolf Steiner Instituut für Socialpädagogik te Kassel.
In 1998 bracht haar weg haar terug naar Stuttgart waar ze enkele semesters theologie en antroposofie studeerde aan de Freie Hochschule der Christengemeinschaft.
Toen ze moeder werd werkte ze als oppasmoeder en had steeds een luisterend oor voor de vragen en zorgen van jonge ouders en steunde hen in hun opvoedingsvragen. Hierbij ontdekte Hermelinde haar wens om therapeutisch te werken.
In 2009 leidde haar weg van Stuttgart terug naar Antwerpen. Daar volgde ze de opleiding voor kunsttherapie bij De Kleine Johannes (2012-16).
Sinds 2017 werkt Hermelinde als kunsttherapeut. Ze heeft een eigen praktijk aan huis en organiseert cursussen en vormingen.
Naast haar werk als therapeut is het voor Hermelinde een plezier om mensen de wonderlijke wereld van het kunstzinnig werken te ontsluiten.

YVONNE MEESTERS
Biografiewerker
De mens en zijn ontwikkeling staan centraal in de biografiek (opleiding aan Instituut voor Biografiek, Driebergen). Sinds 2000 is zij dit vak aan het ontwikkelen in haar praktijk Dialogos en aan het werk met mensen, individueel (biografiegesprekken) en met groepen (autobiografisch schrijven).
De aarde en haar ontwikkeling stonden centraal tijdens haar studie geologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar zij in 1983 afstudeerde. De eenzijdige benadering van de natuurwetenschap bevredigde haar zoekende geest echter niet.
De sterren kwamen in beeld, toen zij tijdens haar studie geologie  in aanraking kwam met de psychologische en esoterische astrologie. Zij werd docente astrologie en schreef artikelen voor de werkgemeenschap van astrologen in Utrecht. Daarnaast werkte zij als secretaresse bij verschillende faculteiten aan de RUU.
Rond haar dertigste begon zij aan een opleiding klassieke homeopathie aan de Michaelische school voor geneeskunst. Daar ontmoette zij de antroposofie.  In het werk van Rudolf Steiner vond zij antwoorden, die resoneren met haar eigen beelden van de evolutie van mens en aarde, die al vanaf haar 14de in haar leefden. In deze geesteswetenschap leerde zij de samenhang tussen mens, sterren en aarde kennen. De vruchten van deze studie zet zij om in praktische instrumenten voor haar werk.
Zij is trotse moeder van drie volwassen kinderen, die zeer ondernemend en creatief in het leven staan. 

PATRICIA VAN DER MOLEN
Eurytmiste
Patricia van der Molen is opgeleid als lerares in het regulier onderwijs en Steinerschoolonderwijs. Daarna heeft ze euritmie gestudeerd in Nederland en vervolgens euritmietherapie in het Verenigd Koningkrijk. Ze werkt op een Steinerschool als euritmiejuf en is daarnaast euritmietherapeute en moeder van twee kinderen.

L. B.
Antroposofisch arts
Dr. L. B. Is zijn opleiding begonnen als ingenieur. Dit hoorde toen nog bij de familietraditie. Toen hij in 1978 zijn ingenieursstudie afrondde, leefde hij met de vraag of dit het doel was… Hij had al wat literatuur doorgenomen over duurzame ontwikkeling en “Limits of Growth". Het werd duidelijk, de industrie was niet zijn wereld.  In 1979 ving hij zijn studies geneeskunde aan. Het waren zeven jaren van zeer strikte wetenschappelijke scholing. Er werd toen nog zeer weinig patiëntgericht opgeleid.  De opleiding was erg specialistisch en weinig holistisch. Na een tiental jaar van klassieke geneeskunde, is L.B. opnieuw op zoek gegaan, naar geneeskunde die nog plaats laat voor persoonlijke creativiteit, voor een menselijke aanpak.  Hij maakte een tocht langs homeopathie, fytotherapie en accupunctuur.  Op zich waardevolle geneeskunde, maar hij miste een visie. Door een collega kwam hij in contact met antroposofische geneeskunde. Dit was voor hem ten minste een visie. En nog geen van de minste! Men legde verbanden met de geschiedenis van de wereld, met de mensheidontwikkeling,…. En last but not least, een verbinding met het spirituele. Sinds een vijftiental jaar houdt hij zich uitsluitend bezig met antroposofische geneeskunde en algemene antroposofie. Dit geeft hem zeer veel voldoening niet alleen professioneel, maar ook in het dagelijks leven.

ANJA MOELANS
kunstzinnig therapeute i.o.
'Bewegen is leren en leren is kunst.'
Deze spreuk omvat de twee richtingsstromen die Anja hebben geïnspireerd op haar levensweg. Vanuit deze verbinding gaat zij de wereld tegemoet om kinderen, jongeren en volwassenen te ondersteunen en te begeleiden bij hun zorg- en levensvragen. Het bewegen bracht haar tot de opleiding kinesitherapie, waar het deeldomein psychomotorische therapie haar enorm wist te boeien.  Reeds in haar jeugdjaren was het Anja duidelijk dat ze met hart en ziel de totale ontwikkeling van kinderen mee wilde stimuleren en dit vanuit beweging, spel en creativiteit. 
Na haar studies (1996) heeft Anja verschillende werkervaringen en vele extra bijscholingen genoten, o.a. binnen een multidisciplinair revalidatiecentrum, als bewegingstherapeute binnen de psychiatrie en als Gon-begeleidster vanuit verschillende scholen voor buitengewoon onderwijs. Hierdoor heeft zij een kleurrijk palet aan expertise opgebouwd in het begeleiden van kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsproblemen.
Het kunstzinnige kruiste pas op latere leeftijd haar pad en bracht Anja in ontmoeting met het antroposofische gedachtegoed. Vanuit deze impuls verdiepte zij zich verder in de materie door het volgen van een vorming tot kunstzinnig kindercoach en de opleiding tot kunstzinnig therapeute bij De Kleine Johannes (2014).
Zij streeft ernaar om verschillende denkwerelden met elkaar te verbinden zodat in het midden een ontmoeting kan plaatsvinden waaruit iets nieuw kan ontluiken en groeien.
Anja werkt binnen het ondersteuningsnetwerk voor de Steinerscholen. Daarnaast is ze als zelfstandige werkzaam in een groepspraktijk waar ze vanuit een holistische visie beweging en kunst met elkaar verweeft. Haar ervaringen deelt ze ook tijdens cursussen en vormingen, vnl. met sociaal-emotionele thema's.