Geometrie, mandala en vormtekenen

CURSUS VORMTEKENEN, GEOMETRIE & MANDALA'S

10 DAGEN/JAAR €600
Aantal deelnemers min. 6 max. 12.

 

Vormtekenen is een kunstzinnige, creatieve activiteit, waarbij de lijn centraal staat. Door het regelmatig oefenen krijg je ervaring en bekwaamheid in het tekenen, maar ook een groeiend bewustzijn voor hele andere aspecten in jezelf, zoals zelfvertrouwen en evenwicht. Vormtekenen spreekt je innerlijke ritmes aan die harmonie brengen in het vormen en oplossen, het uitdagen en tot rust komen, het kosmische en het aardse in onszelf. Het versterkt je innerlijk centrum, je Ik. Het regelmatig vormtekenen geeft je een manier om juist beweeglijk in je denken te blijven, zielenkrachten te activeren en de warmte van je wil aan te spreken. Zo breng je evenwicht en rust in jezelf.

In de geometrie is alles verbonden met maat en getal, geometrie is exact. Tekeningoefeningen vanuit de geometrie hebben een uitwerking op het denken. Ongeordende gedachten ontmoeten bij het tekenen van logische, kosmische, symmetrische vormen wetmatigheden die juist, exact en perfect zijn. Geometrie heeft een incarnerende werking die zich vanuit de ruimte oriënteert en bij onszelf brengt. Er ontstaat een overzicht in de veelheid van onze zintuiglijke indrukken, brengt rust in de emotie, geeft structuur en verheldert het gedachteleven.

Wat we bij het vormtekenen en geometrisch tekenen geoefend hebben brengen we samen in de mandalaMandala betekent in het Sanskriet ‘magische CIRKEL’. Het is een symbool van oneindigheid met een binnen- en buitenwereld. Ze stelt de ruimte voor waarbinnen de mens zelfstandig en zonder inmenging van buitenaf zichzelf als eenheid beleven kan en mag. Ze beschermt en geeft ons een gevoel van veiligheid en afgrenzing, een gevoel van rust, een eigen plek om mens te zijn.

Aanbod binnen deze cursus:

Oa.

- Keltisch tekenen

- platonische lichamen in de geometrie en mandalatekenen

- werken met youtra's en kolams

- verhoudingen van het Zelf met het oneindige

- basisopstellingen van mandala's

- verwerken van sprookjes via mandala's

- de werking van vormtekenen

- metamorfoses, vormveranderingen in het vormtekenen

- vormtekenen voor het kind en volwassenen 

 
Materiaal is in het cursusgeld inbegrepen.
Tijdens deze cursus wordt hoofdzakelijk kunstzinnig gewerkt. Aan hand van de ervaringen worden er aanvullingen gegeven bij de verschillende oefeningen. 

 

Iedereen kan deze cursus volgen, er is geen kunstzinnige voorkennis vereist. 

De lessen vinden plaats te Aalst en Berchem.

 

DATA SCHOOLJAAR 2017-2018

BERCHEM
Deze opleiding vindt plaats te Berchem op loopafstand van het Berchem-station, telkens van 9u30 tot 15u30 op onderstaande vrijdagen:
15/09; 13/10; 10/11; 08/12; 12/01; 02/02; 02/03; 30/03; 04/05; 08/06

 De exacte locatie wordt later nog meegedeeld.

 
INFO & INSCHRIJVING

Hermelinde Laga, kunstzinnig therapeut 

hermelindelaga@gmail.com
gsm: 0499 70 81 62

 

OPENDEURMOMENT - ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018  -> Zie Kalender