Helen met verhalen

HELEN MET VERHALEN / 2 MODULES
de harmoniserende kracht van verhalen en de kunstzinnige activiteit

M1 € 420 / M2 € 600

Module 1: najaar 2017
Module 2: voorjaar 2018

De mens en (zijn) verhalen zijn onafscheidelijk, twee metgezellen op een lange reis.  Verhalen zijn overal: in ons, rondom ons, tussen ons, …. ze helpen ons om de wereld met verwondering tegemoet te treden, ze delen wijsheid en inzicht over waar we vandaan komen en soms zelfs over waar we naartoe kunnen.  Verhalen openen ons voor schoonheid, goedheid en waarheid en zijn vaak een uitnodiging tot reflectie en transformatie. 

In Helen met Verhalen, een cursus die bestaat uit twee modules, verbinden we ons specifiek met de helende kracht van verhalen.  We richten ons op hoe verhalen harmoniserend kunnen werken, voor onszelf maar ook – en vooral – voor anderen.  Ziekte, pijn, leed, moeilijkheden,… zijn deel van ieders leven en heling is iets waar velen naar op zoek zijn.  In deze cursus bekijken we hoe een verhaal een genezingsproces kan ondersteunen.  Wat ligt er in een verhaal verborgen aan schatten en wijsheden dat voedzaam kan werken voor de mens op zoek naar evenwicht en herstel?  En hoe kan het vertellen van een verhaal (versus voorlezen) de helende kracht versterken? 

Samen zullen we ons met bovenstaande vragen uiteen zetten.  We stappen de wereld van het verhaal binnen, met een bewuste ik-kracht, en leren hoe we objectief met de verbeelding kunnen werken in het begeleiden van helingsprocessen.  Het leren door ervaring staat centraal en een actieve en onderzoekende houding is essentieel. We leveren geen kant en klare antwoorden maar geven vorm aan een gemeenschappelijk kader van waaruit we verhalen en hun helende werking samen onderzoeken.  We bieden handvaten en processen aan waarmee je zelf leert waarnemen, begrijpen en creëren.  Verhalen willen verteld worden, ze willen uitgesproken en beleefd worden.  Daarom focussen we ook op het leren vertellen van een verhaal en hoe we ons met een verhaal kunnen verbinden opdat de helende kracht werkzaam wordt.  Het kunstzinnig verwerken door schilderen, boetseren, (vorm)tekenen en meer, is ook een deel van het helend proces.  Het zal ons de kans geven om ons op een diepere laag met het verhaal te verbinden.  Zelf kunstzinnig bezig zijn, spreekt de gezonde kern van de mens aan.  In het begeleiden van kinderen en volwassenen kan het kunstzinnig werken een manier zijn om de indrukken uit een verhaal te verwerken en om zo bij zichzelf te komen, een essentieel element in het helingsproces. 

Deze cursus geeft zowel ruimte aan de individuele ontwikkeling gericht op zelfwaarneming, zelfbeleving, zelfreflectie en zelfsturing als aan de sociale ontwikkeling gericht op het waarnemen, inleven, begrijpen en samenwerken met anderen bij eventuele groepsoefeningen.  Deze manier van werken vraagt open staan voor elkaar, respectvol luisteren en het eigen oordeel leren terughouden - kwaliteiten die integraal deel uitmaken van de grondhouding die wij nodig achten bij het begeleiden (coachen) van kinderen en volwassenen. 

 

MODULE 1
In module 1 wordt de basis gelegd voor het helend werken met verhalen.  We vertrekken van het gezonde en evenwichtige en bekijken hoe verhalen ondersteunend kunnen werken voor de ziele-ontwikkeling van het kind (0-21 jaar).  We krijgen inzicht in de vertelstof die deze ontwikkeling ondersteunt (sprookjes, legenden, fabels, mythes, historische verhalen volksverhalen,…).  Er wordt gezocht naar de diepere betekenis in de verhalen door middel van een fenomenologisch proces waarbij we de hulp van de elementen (aarde, water, lucht en vuur) gebruiken.  Het zelf leren vertellen van een verhaal krijgt een centrale rol. Hierbij voeden en ontwikkelen we onze eigen verbeelding en leren we ons te verbinden met de personages en wijsheden die in het verhaal leven.      Door kunstzinnige verwerking en activiteiten verdiepen we deze verbinding met het verhaal nog meer en ondersteunen we een reflectieve houding.  Via het kunstzinnige maken we zichtbaar wat onzichtbaar is, maken we helder wat verborgen is.  De kleur, de vorm, het gebaar en de beweging doen hier hun werk.  Er is ruimte om innerlijke ervaringen bewuster te beleven.  Het kunstzinnig werken verdiept ons gevoelsleven en brengt innerlijk evenwicht.  Het opent ons (opnieuw) voor de natuur en onze leefomgeving. 

  

MODULE 2
We bouwen verder op de fundering die we legden in module 1.  Waar we in module 1 vertrokken van het evenwichtige en gezonde, gaan we nu onderzoeken wat heling eigenlijk betekent en hoe verhalen harmoniserend kunnen werken.  We kijken naar wat uit balans is, op verschillende gebieden en gaan aan de slag met wat er uit de wereld tot ons spreekt.  De innerlijke houding waarbij we eerbied, verwondering en openheid oefenen, blijven we versterken.  We ontwikkelen inzicht in bestaande verhalen en gaan ook zelf verhalen creëren. Zelf onderzoeken en oefenen zijn pijlers van ons werk.  We toetsen onze bevindingen steeds aan de realiteit.    Het kunstzinnig verwerken blijft een belangrijk deel uitmaken van de cursus en in deze module zullen we ook hierin verder inzicht ontwikkelen.  In de kunstzinnige opdrachten wordt er (on)bewust gewerkt aan heling door juist het voelen, het denken of het handelen aan te spreken.  Door (on)bewuste beelden tot uitdrukking te brengen, spreken we zelf genezende en scheppende vermogens in onszelf aan.  

In module 2 hebben we ook het genoegen een weekend workshop te kunnen bijwonen van vertelster, auteur en docente Susan Perrow (Australië) die wereldwijd workshops begeleid voor leraren, ouders en sociaal werkers om helende verhalen zelf te leren creëren. 

Aan het eind van de tweede module zal je in staat zijn om intuïtief te handelen vanuit verbinding en bewust te handelen vanuit inzicht in de helende werking van verhalen.  Je kan hiermee verder aan de slag in het begeleiden van anderen (kinderen en volwassenen), zowel door met bestaande verhalen te werken als door zelf verhalen te creëren.  We moedigen een onderzoekende houding aan en hopen dat je aan het eind van deze cursus nieuwsgierig verder blijft ontwikkelen. 

  

PRAKTISCH 

DATA MODULE 1

- Herfst 3 daagse 29/10 – 31/10 2017:  
   - zondag 10u00 – 17u00
   - maandag 9u30 – 17u30
   - dinsdag 9u30 – 17u30
- Vrijdag 10 november 17u30 -21u00
Zaterdag 11 november 9u30 – 16u30

 

DATA MODULE 2

Zaterdag 20 januari 9u30 – 16u30
Zaterdag 27 januari 9u30 – 16u30
Krokus driedaagse 11/02 – 13/02: 
 
 - Zondag namiddag 14u – 19u
   - Maandag 9u30 – 17u30
   - Dinsdag 9u30 – 17u30

* Workshop met Susan Perrow 16 – 17/03: 
 
 - vrijdag avond 17u – 21u
   - zaterdag 9u – 18u

* Lente tweedaagse 30/03 – 31/03:
   
- vrijdag avond 17u30 – 21u
   - zaterdag 9u30 – 17u30

 

PRIJS
Module 1: 420 euro (cursus prijs, eventuele overnachtingen niet inbegrepen)
Module 2: 600 euro (cursus prijs, eventuele overnachtingen niet inbegrepen)

LOCATIE
De lessen vinden plaats op verschillende locaties in Vlaanderen (meestal in de buurt van Antwerpen of Gent). De exacte locaties worden meegedeeld na inschrijving.

BEGELEIDERS
Jouw cursusbegeleiders voor Helen met Verhalen zijn Anja Moelans (kunstzinnig therapeut) en Ianthe Lauwaert (verhalenverteller) . 

INSCHRIJVING
Om aan de cursus Helen met Verhalen deel te nemen, dien je een inschrijvingsformulier af te leveren. Dit kan je aanvragen via: amoelans@gmail.com
Er zijn 12 plaatsen per module.  Wacht niet te lang met inschrijven om teleurstelling te voorkomen.
De uiterste inschrijvingsdatum voor module 1 is zaterdag 28 oktober 2017.
De uiterste inschrijvingsdatum voor module 2 is maandag 1 januari 2018.
Om module 2 te volgen, dien je eerst module 1 voltooid te hebben (of gelijkaardige ervaring kunnen voorleggen).
Eens we je inschrijvingsformulier ontvangen hebben, zullen we je deelname bevestigen.


CONTACT 
Wil je meer informatie of heb je nog een vraag, neem dan contact op met Anja Moelans: amoelans@gmail.com

 

 

OPENDEURMOMENT - ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018  -> Zie Kalender