Kunst en Pedagogie - 2 jaar

Kunstzinnige opleiding voor pedagogen en opvoeders

KUNST EN PEDAGOGIE

De kunstzinnige activiteit als heilbrengend middel in de opvoeding en pedagogie 
Echte kunst is niet iets wat alleen maar bij de mens aankomt zodat hij het in ziel en geest kan bevatten, echte kunst is iets wat de mens laat groeien, gezond laat worden en laat gedijen. Wie op zo’n manier als opvoeder en leerkracht de kunst weet lief te hebben en de nodige achting heeft voor het menselijke wezen, die zal in staat zijn om kunst als heilbrengend middel in heel zijn onderwijs en zijn opvoeding onder te brengen.”
R. Steiner

Binnen de Steinerpedagogie heeft het beeldend kunstzinnig onderwijs van de 1e tot de 12e klas een centrale plaats. De zin voor kunst en de kunstzinnige activiteit zelf vormen een belangrijke brug tussen het puur geestelijke enerzijds en de materieel zintuiglijke wereld anderzijds. Kunst of de kunstzin zijn, volgens Rudolf Steiner, hetgeen de pedagoog/opvoeder in dit huidige tijdperk dient te ontwikkelen om tot echt inzicht in het wezen van het kind en de mens te komen. Meer nog, het maakt een ware en wezenlijke verbinding mogelijk tussen jezelf als pedagoog/ opvoeder en het kind.

Het antroposofisch mensbeeld omvat de gehele de mens, bestaande uit lichaam, ziel en geest. Of zoals het wel eens vaker klinkt: hoofd, hart en handen. De gehele mens dient te worden aangesproken in de opvoeding. Het is belangrijk om het kind niet alleen te maken tot iemand die iets weet, maar tot iemand die iets kan. Het gemoed en wilsleven van het kind worden door de kunst aangesproken en ontwikkelen zich door het aangeven van de juiste, aangepaste kunstzinnige oefeningen. Door het kunstzinnige werk ontwikkel je als pedagoog ook je eigen scheppende krachten. Voor het kind, die de overgang maakt van jong spelend kind naar een werkend mens, is het van wezenlijk belang dat het de kunstzinnige activiteit, het scheppende vermogen, als vaardigheid en kwaliteit in zijn opvoeders gespiegeld ziet en dit via het kunstzinnige in de pedagogie ook zelf leert ontplooien. Je hebt dan als pedagoog/opvoeder de inhouden van het kunstzinnige in de pedagogie verinnerlijkt waardoor ze werkzaam kunnen worden in het kind. Dit zal bepalen in welke mate het kind in zijn volwassen leven zijn werk niet als een zware last ervaart maar als scheppende activiteit waarin het zichzelf kan verwerkelijken.

Het sociale leven kan een verdieping en bevrijding voor de mensheid ondergaan
doordat we de kunst op de juiste wijze een plaats kunnen geven in de school.”

R. Steiner
 

Doelstellingen:

De opleiding heeft als doel om de opvoeder/pedagoog:

 • te versterken in zijn/haar kunstzinnig gevoel door zelf kunstzinnig actief te zijn.

 • te versterken in zijn/haar inzicht in het wezen en de ontwikkeling van de mens en het opgroeiende kind.

 • concrete handvaten te bieden in hoe men de kunstzinnige activiteit kan inzetten ter bevordering van een gezonde ontwikkeling van het kind en het klasgebeuren.

Deze opleiding richt zich in het bijzonder tot pedagogen, opvoeders en ouders en al wie interesse heeft in het kunstzinnige in de opvoeding. We gaan verdiepend aan de slag met de kunstzinnige activiteit en haar werking op de ontwikkeling van het kind en de mens.

Er is geen voorkennis van de Steiner pedagogie vereist.


Curriculum:

Tijdens de opleiding komen volgende vakken en inhouden aan bod:

 • Pedagogie en kunst: het belang van de kunstzin in de opvoeding. Oorspronkelijke visie van Rudolf Steiner op het kunstzinnige in de pedagogie en in het algemeen.

 • Inzicht in het drieledig en vierledig mensbeeld gebaseerd op de inzichten van Steiner.

 • De kleurenleer van Goethe en Wagner en archetypische kleuroefeningen om het wezen van de kleuren te ervaren.

 • Kennismaking met de verschillende kunstzinnige technieken en de pedagogische achtergronden van elke techniek.

 • Schilderen, tekenen en boetseren in de lagere school en middelbare school: de werking van kleur en vorm als ondersteuning van de ontwikkeling van het kind.

 • Kunstzinnige oefeningen ter bevordering van de ontwikkeling van het Ik en de integratie van denken, voelen en willen.

 • De helende werking van kunst bij de temperamenten, constitutietypes,…

 • Inzicht in de werking van de 12 zintuigen en de 7 levensprocessen met aangepaste kunstzinnige oefeningen.

 • Oefeningen ter ondersteuning van het sociale in de klas.

 • Kindertekeningen: besprekingen en voorleggen van casussen.

 • Verdieping in de geestelijke achtergronden werkzaam in de lesinhouden en in de pedagoog. Bv. De menselijke geschiedenis als beeld voor de ontwikkelingsweg van mens en kind.

Er wordt steeds voor een gezond evenwicht gezorgd tussen inhoud en praktijk. Om een levend inzicht te krijgen vanuit ervaring en verdieping, zullen we zelf veel kunstzinnig bezig zijn.

 

Praktisch

Lesdagen: 12 zaterdagen/schooljaar van 9u30 tot 15u30 : 15/9, 13/10, 27/10, 10/11, 8/12, 19/1, 16/2, 2/3, 23/3, 27/4, 11/5, 25/5

Prijs: 750€/schooljaar inclusief materiaal, thee en koffie

Locatie: leslokaal De Kleine Johannes vzw in The Steam Factory, Erembodegemstraat 4, 9300 Aalst. (1e verdieping)

Contact: voor vragen kan je terecht bij Melanie Lauwaert (0474/82 70 53) of Inge Vanassche (0476/67 56 64)

Inschrijvingen: via email naar info@kunstzinnigetherapie.be met vermelding van naam en inschrijving opleiding “Kunst en Pedagogie”

OPENDEURMOMENT - ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018  -> Zie Kalender