Kunst op school - 2 jaar

Kunstzinnige opleiding voor pedagogen en opvoeders

KUNST OP SCHOOL

Kunst als helend middel in de opvoeding en pedagogie 

Echte kunst is niet iets wat alleen maar bij de mens aankomt zodat hij het in ziel en geest kan bevatten, echte kunst is iets wat de mens laat groeien, gezond laat worden en laat gedijen. Wie op zo’n manier als opvoeder en leerkracht de kunst weet lief te hebben en de nodige achting heeft voor het menselijke wezen, die zal in staat zijn om kunst als heilbrengend middel in heel zijn onderwijs en zijn opvoeding onder te brengen.”
R. Steiner

 

Het kunstzinnige is een belangrijke pijler in het Steineronderwijs. Het doorweeft de pedagogie en vormt een belangrijke brug tussen de opvoeder en het kind. Door middel van kunstzinnige activiteiten en processen kan de pedagoog dieper inzicht krijgen in het kind. Het kind toont zijn innerlijk wezen en de processen waar het doorheen gaat die op andere gebieden niet waarneembaar zijn. Dit vraagt een degelijke kennis en ontwikkeling van het eigen gevoelsgebied van de pedagoog in het kunstzinnige en het weten waarom en hoe je kunstzinnige oefeningen toepast.  

Zo leert de pedagoog in het kunstzinnige werk waarnemen hoe het wezen van het kind zich in de wereld uitdrukt. Hij kan de ontwikkeling steunen en vrijmaken van zijn leerlingen. De kinderen gaan er actief mee aan de slag, komen in hun ervaringswereld en integreren “het goede, het ware en het schone”.

Zowel de pedagoog als het kind ervaren dan de helende werking van kunst.

 

Doelstellingen:

De opleiding heeft als doel om de opvoeder/pedagoog:

 • te versterken in zijn/haar kunstzinnig gevoel door zelf kunstzinnig actief te zijn.

 • te versterken in zijn/haar inzicht in het wezen en de ontwikkeling van de mens en het opgroeiende kind van 3 tot 18 jaar.

 • concrete handvaten te bieden in hoe men de kunstzinnige activiteit kan inzetten ter bevordering van een gezonde ontwikkeling van het kind en het klasgebeuren.

Deze opleiding richt zich in het bijzonder tot pedagogen, opvoeders en ouders en al wie interesse heeft in het kunstzinnige in de opvoeding. We gaan verdiepend aan de slag met de kunstzinnige activiteit en haar werking op de ontwikkeling van het kind en de mens.

Er is geen voorkennis van de Steiner pedagogie vereist.


Curriculum:

Tijdens de opleiding komen volgende vakken en inhouden aan bod:

 • Het belang van de kunstzin in de opvoeding. Oorspronkelijke visie van Rudolf Steiner op het kunstzinnige in de pedagogie en in het algemeen.

 • Inzicht in het drieledig en vierledig mensbeeld gebaseerd op de inzichten van Steiner.

 • De kleurenleer van Goethe en Wagner en archetypische kleuroefeningen om het wezen van de kleuren te ervaren.

 • Kennismaking met de verschillende kunstzinnige technieken (schilderen, boetseren en tekenen) en de pedagogische achtergronden van elke techniek per leeftijd als ondersteuning van de ontwikkeling van het kind.

 • De helende werking van kunst bij de temperamenten, constitutietypes,…

 • Inzicht in de werking van de 12 zintuigen met aangepaste kunstzinnige oefeningen.

 • Oefeningen ter ondersteuning van het sociale in de klas.

 • Kindertekeningen: besprekingen en voorleggen van casussen.

 • Inzicht in de werking van de geestelijke achtergronden van bepaalde lesinhouden, bv. de menselijke geschiedenis als beeld voor de ontwikkelingsweg van mens en kind.

Er wordt steeds voor een gezond evenwicht gezorgd tussen inhoud en praktijk. Om een levend inzicht te krijgen vanuit ervaring en verdieping, zullen we zelf veel kunstzinnig bezig zijn.

 

Praktisch

Lesdagen: 12 zaterdagen/schooljaar van 9u30 tot 15u30 : 15/9, 13/10, 27/10, 10/11, 8/12, 19/1, 16/2, 2/3, 23/3, 27/4, 11/5, 25/5

Prijs: 750€/schooljaar inclusief materiaal, thee en koffie

Locatie: leslokaal De Kleine Johannes vzw in The Steam Factory, Erembodegemstraat 4, 9300 Aalst. (1e verdieping)

Contact: voor vragen kan je terecht bij Melanie Lauwaert (0474/82 70 53) of Inge Vanassche (0476/67 56 64)

Inschrijvingen: via email naar info@kunstzinnigetherapie.be met vermelding van naam en inschrijving opleiding “Kunst en Pedagogie”