Kunstzinnig therapeut - 4 jaar

           

De vierjarige opleiding gaat momenteel door op maandag en donderdag in Aalst (uitgezonderd schoolvakanties). 
Deze opleiding gaat van start om de 4 jaar. De volgende opleiding start in oktober 2020 (lesdagen nader te bepalen).

Voor de opleiding zijn we voor structuur en inhoudelijke vormgeving gesprekspartners van de Europese Academie voor kunsttherapie en van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap in Dornach. Hier presenteerden we in januari 2006 ons concept en werden we erkend. De Europese Academie voor kunsttherapie coördineert en vergelijkt de curricula van de verschillende opleidingsinstituten, die een vrijwillig samenwerkingsverband zijn aangegaan.

 

PROGRAMMA 
Voor de inhoud van het opleidingsprogramma hebben we -na de nodige prospectie- gekozen om ons grotendeels te oriënteren op het programma van de E.A. en De Wervel met een paar verschillende accenten. 
Na de opleiding kan je aan de slag als kunsttherapeut en/of docent kunsttherapie.

Elk jaar omvat onderstaande vakken:
- Antroposofische geneeskunde
- kleurenleer Goethe, kleurgebruik van Wagner
- pedagogie: Steinerpedagogie en de kunst in de pedagogie
- studie: werken van Rudolf Steiner, Bernard Lievegoed, A.Soesman,…..
- kunstgeschiedenis en Kunstgeschiedenistherapie
- kunstbeschouwing
- attitude: persoonlijke evaluaties, werken met groepen
- biografische oefeningen
- kunstzinnige werken met sprookjes en verhalen
- Kunstzinnige vakken:
         a. Schilderen: Kleurschilderen, seizoenschilderen, Hauschka methode, Wagner methode,  
             sluieren, sprookjes schilderen, vormschilderen, element schilderen,...
         b. Tekenen: Vormtekenen, geometrie, arceren, pastel, dynamisch tekenen, houtskool,    
              waarnemingstekenen,….
         c. Boetseren en beeldhouwen: Platonische en Archimedische lichamen, Relïefboetseren,
             elementboetseren, metamorfose boetseren, spiraalvormen, ……
- studiewerk rond een vooraf bepaald thema: kleur, getallen, symboliek, natuurwaarneming,….
- museumbezoek
- stage
- euritmie
- per jaar een eindwerk met voorstelling aan medecursisten en docenten

Al deze vakken hebben vooral in het 3e en 4e jaar een vertaalslag naar de therapie toe. 

DOEL VAN DE OPLEIDING
Onze opleiding heeft verschillende doelen voor zichzelf en voor de leerling:

  • We zijn een ervaringsgerichte school waarin de gevoelservaring van de oefeningen heel belangrijk is. We hebben als doel dat de leerling bij het eind van de opleiding een overzicht heeft over de geestelijke werking van kleur en vorm op het wezen van de mens en hoe men hier therapeutisch en creatief mee aan de slag kan gaan.

  • Naast de ervaring is het voor ons ook belangrijk dat de leerling een degelijke kennis heeft over de werking van lichaam – ziel – geest, de wezensdelen, de transformatie en genezingsprocessen in de geestelijke en fysieke gebieden. Dit wordt diep bekeken tijdens de vakken studie, geneeskunde en het kunstzinnige. Naast de ervaringen, staan we garant voor een degelijke vorming wat betreft kennis van de geesteswetenschap. Deze kennis heeft als uitgangspunt de antroposofie, ontwikkeld door Dr. Rudolf Steiner. 

Het samengaan van een kwalitatieve gevoelswereld en een degelijke kennis geeft aan de leerling een rijkdom in mogelijkheden tot therapie. Dan pas kan kunst helend werken en de ziel, het wezen van de ander, bereiken. 


VEREIST PROFIEL 
-  minimum leeftijd 21 jaar 
-  belangstelling voor de algemene doelstellingen
-  affiniteit met de beeldende kunst
-  interesse in de medemens en mensheid
-  bereidheid tot eigen ontwikkeling van de totale persoonlijkheid

Deze voorwaarden worden getoetst in een toelatingsgesprek bij de inschrijving.


PRAKTISCH
Gerspreid over 4 jaar, 2 lesdagen per week (start nieuwe opleiding in 2020). Kostprijs: € 2.450/jaar


INSCHRIJVING
Om jezelf aan te melden voor deze opleiding, vragen wij dat je een motivatiebrief schrijft en contact (via gsm of mail) opneemt met de verantwoordelijke: 

Inge Vanassche – GSM: 0476/675664 - email: info@kunstzinnige-therapie.be

Voor alle vragen, kan u ook steeds het contactformulier gebruiken.