Kunstzinnige therapie: wat en voor wie?

Wat is kunsttherapie? 

 

 

Kunstzinnige therapie is een non-verbale therapie die zowel op het lichamelijke als op het psychische deel van de mens inwerkt. We vertrekken vanuit de geesteswetenschap van Rudolf Steiner. Het antroposofisch mensbeeld gaat ervan uit dat een mens een eenheid is van lichaam, ziel en geest, in wisselwerking met zijn omgeving. Door omstandigheden kan er een eenzijdigheid ontstaan in denken, voelen of willen. Zo kan het ene gebied over ontwikkeld zijn terwijl het andere in de kou blijft staan. Hierdoor ontstaan spanningen die tot psychische en lichamelijke ziekten kunnen leiden. 
Om gezond te blijven moet de mens alle aspecten van zichzelf op evenwichtige wijze kunnen ontplooien. Door middel van kunstbeoefening worden deze gebieden zichtbaar en kan evenwicht in stand gehouden en disharmonie opgelost worden. Via de verschillende kunstzinnige activiteiten, komt men terug in contact met innerlijke processen die men kan harmoniseren of omvormen zodat ze tot genezing kunnen bijdragen.

 
“ Kleuren kunnen de ziel meevoeren in de meest  verschillende stemmingen.
Elke kleur heeft een andere zielebeweging, want de ziel leeft in de kleur. Ze is er één geheel mee. “
M. Hauschka


Voor wie?Kunstzinnige therapie kan ingezet worden voor iedereen, alle leeftijden. 
De hulpvragen kunnen komen vanuit verschillende problematieken. Dit kan zijn vanuit een gewoon “je niet goed in je vel voelen” tot depressie, burnout, ontwikkelingsproblemen, eetstoornissen, autisme, dyslexie, ADHD, CVS, trauma, borderline,  etc..
Kunstzinnige therapieën kunnen gericht zijn op:
- lichamelijke of psychische klachten/problemen
- ondersteuning bij ontwikkelingsvragen en verwerkingsprocessen (trauma)
- pedagogische begeleiding (leermoeilijkheden/gedragsproblematiek)
- loopbaanbegeleiding

Welke hulpvraag er ook aan de basis ligt, kunstzinnige therapeuten helpen u op zoek te gaan naar een nieuwe balans tussen denken, voelen en handelen. Voor een goede werking van de therapie is geen kunstzinnige ervaring vereist.

 

Wat doet een kunsttherapeut? 

 

Eerst luistert de therapeut naar de vraag van de cliënt. Elke cliënt vereist een ander behandelingsplan. Dit plan wordt opgesteld na de eerste sessie met een doel. De eerste sessie is een kennismakingsmoment waarin de algemene toestand bekeken wordt: zowel geestelijk als fysiek.
De therapeut kiest kunstzinnige oefeningen die zijn afgestemd op de vraag en/of de klacht van de cliënt. In de therapie staat niet het kunstzinnige eindresultaat voorop, maar de genezende werking van het kunstzinnige.. Aan de basis van het behandelingsplan ligt de filosofie dat lichaam, ziel en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Kunstzinnig therapeuten werken interdisciplinair samen met pedagogen, artsen, heileuritmisten, psychiaters en fysiotherapeuten.
Zij zijn werkzaam in scholen, algemene ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, verzorg - en verpleeghuizen, palliatieve en terminale zorg-, opvang- en begeleidingscentra, verslavings-instituten, zorginstituten voor mensen met een verstandelijke handicap, resocialisering in instellingen en bedrijven, scholen voor bijzonder onderwijs.